S.E.R.E. – Survival.Evasion.Resistance.Extraction

North69 Survival järjestää SERE- ja eloonjäämiskoulutusta sekä näihin liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia. Eloonjäämiskoulutusta voidaan järjestää myös kohdennetuille ryhmille, kuten esimerkiksi retkeily-yhdistyksille, eräopaskouluille, reserviläisyhdistyksille, partiolaisille sekä muille eloonjäämiskoulutuksesta kiinnostuneille. Eloonjäämiskursseilla opit perus erätaitojen lisäksi hyödyntämään kaikkia saatavilla olevia apuvälineitä ja tarvikkeita, on kyseessä sitten maasto- tai kaupunkiolosuhteet.

​Kouluttajina North69 Survival käyttää jokaiseen koulutusalueeseen erikoistuneita ammattilaisia on kyse sitten retkeilystä, eloonjäämisestä tai lääkinnästä. Kurssien sisältöä auditoidaan jatkuvasti ja kehitetäään kerättyjen palautteiden sekä raporttien perusteella. Jokaisen kurssin jälkeen käydään palautekeskustelu ja kerrataan kurssin tapahtumat. Kurssillaisille jaetaan lisäksi palautelomake arviointia varten sekä luovutetaan todistus kurssille osallistumista.

North69 Survival organisoi Suomen ensimmäisen SERE-A kurssin toukokuussa 2016, jolloin MPK oli kurssin toteuttava organisaatio ja MPK hyväksyi SERE-A koulutusohjelman valtakunnalliseen koulutustarjontaan. Tämä kurssi oli myös Puolutusministeriön (PLM) kansainvälisten kurssien listalla, koska koulutus järjestettiin yhteistyössä Viron Kaitseliiton kanssa. Suomessa SERE-A koulutuksia järjestää tällä hetkellä North69 Survival, jonka kouluttajat ovat suorittaneet SERE-A kouluttajakoulutuksen.

SERE-A koulutus
SERE-A eloonjäämiskurssi on kolmiosainen koulutuskokonaisuus joka sisältää kesä-, talvi- ja kaupunkiosiot. Koulutuksen tavoitteena on että koulutuksen suorittanut henkilö osaa toimia erilaisissa poikkeusolosuhteissa tilapäisvarusteiden erilaisina vuodenaikoina. Eloonjäämiskurssin SERE-A koulutusohjelmaa laadittaessa on otettu huomioon NATO:n standardit STANAG 7196 (SERE), STANAG 7030 (CSAR) sekä GOST 24215-80 (Ilma-alusten miehistön itsenäinen selviytyminen ja pelastautuminen pakkolaskun jälkeen) . Lisäksi on huomioitu suomalaisen maaston ja vuodenaikojen erityispiirteet.

SERE-A kesäkurssilla opetellaan eränkäynnin perustaitoja aina tulenteosta ja suunnistamisesta lähtien. Kurssilla yövytään tilapäismajoitteessa, opetellaan perus erätaidot, kerrataan ensiaputaidot sekä hankitaan ruokaa luonnosta. Kesäkurssin jälkeen omaa hyvät perustiedot ja -taidot eloonjäämisestä.

SERE-A talvikurssilla perehdytään hätämajoittautumiseen talvella, opetellaan käyttämään suksia ja lumikenkiä sekä ahkiota, liikkumaan turvallisesti vesistöillä, opitaan rakotulen tekeminen, harjoitellaan evakuoimaan loukkaantunut sekä pelastautumaan avannosta.

SERE-A kaupunkiosio on koulutuskokonaisuuden viimeinen osio. Kaupunkikurssilla perehdytään rakennetun alueen erityispiirteisiin, vesihuoltoon, hygieniaan, kommunikointivälineisiin sekä syvennetään ensiaputaitoja ja opitaan ennalta ehkäisemään vaaratilanteita sekä varautumaan poikkeusolosuhteisiin.

Eloonjäämiskoulutusta ja kouluttajakoulutusta oppilaitoksille
Kouluttajina North69 Survival käyttää jokaiseen koulutusalueeseen erikoistuneita ammattilaisia on kyse sitten retkeilystä, eloonjäämisestä tai lääkinnästä. North69 Survival tarjoaa oppilaitoksille eloonjäämiskoulutusta sekä eloonjäämiskouluttaja koulutusta. Koulutus tarjoaa erinomaiset lähtökohdat selviytyä poikkeavissa tilanteissa itse sekä ryhmän kanssa ja lisäksi kouluttautua opettamaan eloonjäämiskoulutusta kaupallisiin tarkoituksiin. Kurssin aikana opiskelijat kouluttavat ristiin toisiaan sekä suorittavat opintoja pääasiassa lähiopetuksessa.

Nuorille tarjotaan päivä- ja viikonloppukoulutuksia missä opetellaan tärkeimmät eloonjäämistaidot. Päiväkurssilla läpikäydään eloonjäämisen perusteet ja viikonloppukurssilla lisäksi yövytään itserakennetuissa majoituksissa. Nuorten kurssien aiheina on mm. nuotion tekeminen, työkalujen käyttäminen, juomaveden hankinta, yöpyminen maastossa, ensiapu, suunnistaminen/ilmansuunnat sekä avun hälyyttäminen.

Keitä me olemme?

North69 kouluttajat ovat eri alojen ammattilaisia. Pääkouluttaja on aina SERE-kouluttajakoulutuksen saanut henkilö. Apukouluttajina toimii eri alojen erikoisojaajia, jolla varmistetaan että käytettävissä on paras ja ajantasainen osaaminen.

Toiminta-ajatuksemme

North69 toiminta-ajatus on tarjota parasta mahdollista koulusta eloonjäämisestä. Koulutuksen painopiste on perinteisessä hands-on koulutuksessa, jossa osallistujat suorittavat itse aidossa ympäristössä harjoituksia.

Palvelumme

North69 järjestää laadukkaita eloonjäämiskursseja, hätäensiapukursseja sekä eloonjäämiseen liittyviä tapahtumia. Verkkokaupastamme löydät kurssien lisäksi myös luentoja, webinaareja sekä erilaisia tavaroita ja tarvikkeita.